פרטיות

האתר משתמש ב”עוגיות” (cookies), Retargeting Cookies, וב”פיקסל” (Pixcel) של פייסבוק (מטה – META), אינסטגרם, גוגל, יוטיוב, אווטבריין, טאבולה, לינקד-אין ובפיקסלים נוספים של חברות אחרות שאיתם אנו עובדים לשם השגת מטרות האתר, אשר אוספות עבורנו נתונים אישיים וסטטיסטיים עליך ועל השימוש שלך באתר. אנו משתמשים בנתונים אלו גם עבור ריטרגטינג (Retargeting). נתונים אלו נועדו על מנת שנוכל לשפר את השירות שאנו מציעים לך ולשם מטרת האתר. נתונים אלו נמצאים ומאוכסנים גם במאגרי הנתונים של החברה וגם במאגרי הנתונים של חברות אלו. בשימושך באתר הינך מאשר לנו לאסוף ולאחסן נתוני שימוש ופרטים אלו.

 

החברה רשאית לשמור ולהשתמש בפרטים אשר תמסור באתר, ובמידע שתאסוף, ככל שתאסוף, אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים אותם היא מציעה, ליצירת קשר עמך או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

 

החברה תהיה רשאית להשתמש במידע שמסרת לשם יצירת קשר עמך, לרבות קשר טלפוני, ו/או שליחת מידע פרסומי ושווקי באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים וערוצים אחרים.

 

בהרשמה לרשימת דיוור שלנו ו/או בכל פעולה של השארת פרטים שלך באתר מכל סיבה שהיא, הינך מאשר לנו לשלוח אליך מידי פעם מידע חינמי וחומרים פרסומיים בכל הקשור למטרת האתר שלנו ללא צורך באישור נוסף ממך. תדירות שליחות הדיוור תיקבע על ידינו מעת לעת. מוסכם עליך כי מידע פרסומי וחומרים אלו מהווים את התשלום המוסכם (על אף שאינו בכסף) עבור הרשמתך לרשימת התפוצה שלנו ו/או עבור קבלת התכנים שביקשת לקבל או שעבורם השארת פרטים. יש באפשרותך להסיר את עצמך באופן עצמאי בכל רגע נתון ולהפסיק את השירות. מרגע הפסקת השירות על ידך, לא ישלחו אליך מיילים ו/או אסמסים נוספים עבור מה שביקשת להפסיק. אם הסרת את עצמך מכל התפוצות, לא תקבל מאיתנו דיוור כלל. אם לאחר הסרתך מהתפוצה שלנו השארת שוב פרטים באתר, פעולה זו תאפשר לנו שוב ליצור איתך קשר בכל צורה ואופן כפי שפרטנו פה למעלה.

 

החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש בנתונים שתמסור לה לשם מטרת האתר, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא כל צורך בקבלת הסכמה נוספת ממך. שימוש זה לא יהווה עבירה לחוק כלשהוא, לרבות חוק זכויות יוצרים וחוק הספאם. בהרשמתך לרשימת דיוור כלשהי, הינך מאשר לחברה לשלוח אליך מיילים ו/או אסמסים פרסומיים ואחרים ללא צורך בציון המילה “פרסומת” במייל ו/או בהודעה שנשלחה אליך. הינך מודע שתמיד יש לך הזכות להסיר את עצמך מרשימת דיוור אליה הצטרפת. האפשרות להסרה זו נמצאת בכל מייל שהחברה שולחת דרך מערכת הדיוור. להסרה דרך אסמסים יש להשיב את המילה “הסר” לאסמס שנשלח ואנו נסיר אותך, תוך 5 ימי עסקים, באופן ידני מהרשימה שאליה נרשמת. מרגע שתסיר עצמך, או שאנו נסיר אותך, מרשימת דיוור מסויימת, לא ישלח אליך מייל נוסף מרשימה זו, כל עוד ולא הצטרפת לרשימה זו מחדש. אם נרשמת ליותר מרשימת דיוור אחת ואינך רוצה לקבל מיילים מאף אחת מהן, עליך להסיר את עצמך מכל רשימות הדיוור שאליהן נרשמת.

 

החברה אינה מאשרת לך לעשות כל שימוש באתר ואינה מאשרת לך להירשם ו/או להצטרף לרשימות התפוצה שלה ללא הסכמתך לסעיף זה ו/או ללא הסכמתך לכל הנאמר בתקנון זה. שימוש באתר על ידך מהווה את הסכמתך המלאה לכל הנאמר בתקנון זה.

 

תקנון זה מהווה הסכם התקשרות וחוזה אישי בינך לבין החברה ולכן גובר על כל חוק/הסכם כללי אחר שמגביל את החברה בכל מה שקשור למטרת האתר, לרבות חוק הספאם. בשימושך באתר ו/או בהרשמתך לרשימת תפוצה של החברה ו/או בכל השארת פרטים באתר, הינך מוותר באופן בלתי חוזר על כל סעד ו/או אפשרות לתבוע את החברה על אי אילו סעיפים של חוק הספאם ו/או של כל חוק אחר שהינו כללי ושסותר את הסכם התקשרות זה, כל עוד החברה לא הפרה את הסכם ההתקשרות בינה לבינך כפי שמפורט בתקנון הזה של האתר.

 

בנוסף, החברה תהא רשאית למסור את פרטיך לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים ו/או יגיעו בעתיד ממך לחברה.

 

באם נרשמת לאחד הקורסים שלנו שבהם יש שידורים חיים (בזום ו/או בכל אמצעי אחר) עליך לדעת ששידורים אלו מצולמים ומוקלטים והינך מאשר שזכויות היוצרים וזכויות השידור של הקלטות אלו שייכים לאליס אהרוני ו"למרכז להגשמה כלכלית" בלבד, ולך אין כל זכויות בהם. הנך גם מצהיר שהינך יודע שבהקלטות אלו אנו נעשה שימוש ונאפשר אליהם גישה ללקוחות הקורסים שלנו ע”פ שיקול דעתנו הבלעדי. ההחלטה איזה מידע לחשוף בשידורים אלו היא שלך ולא יהיה לך כל טענה או דרישה בעבור פרטים אלו ועל מידע אישי שבחרת לחשוף או שביקשת מאיתנו לחשוף או לדון בו בשידורים אלו. השתתפותך בשידורים אלו מהווה את הסכמתך לתנאי זה. אם אינך מסכים לכך, אין לך רשות להשתתף בשידורים אלו!

 

הנך מסכים כי הפרטים אותם אתה חושף, נחשפו מרצונך החופשי.

 

 

 

הגבלת אחריות

 

האחריות על הגלישה באתר, השימוש בו והשימוש בתכנים שבו הינם באחריותך הבלעדית.

 

החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק (ישיר ו/או עקיף), אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות ו/או עקיפות, שייגרמו לך, ו/או לכל צד שלישי בשל שימוש שנעשה באתר.

 

החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן פרסומות, מודעות ומידע מסחרי אחר אשר עשוי להיות מפורסם באתר ע”י צד שלישי כלשהוא. אין בהצבת מודעות ופרסומות ע”י צד שלישי באתר בכדי להוות הצעה מצד החברה ו/או עידוד של החברה להשתמש במוצרים ו/או בשירותים המוצעים על ידי מפרסמים אחרים. כמו-כן, החברה אינה מעודדת, מציעה, או מביעה דעתה לגבי נכונותם, אמינותם /או רמתם ואיכותם של המידע, הפרסומות, השירותים, המוצרים, הדעות והעמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם. כל הסתמכות שלך על מידע ו/או פרסומות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם נעשה על פי שיקול דעתך ועל אחריותך הבלעדית.

 

כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או פרסומת המופיעה באתר (או באמצעות קישור לאתר צד ג’), תסוכם בינך לבין המפרסם האמור. החברה לא תהיה צד לעסקה כזו, ולא תישא באחריות מוצרים ו/או לשירותים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר ו/או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים או באנרים, אלא אם אלו הצעות של החברה עצמה.

 

החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.

 

החברה לא תישא בכל אחריות בגין פעולה כלשהי שביצעת באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

 

השימוש באתר ניתן כמות שהוא (as is), והשימוש במידע המוצג בו יעשה על אחריותך הבלעדית.

 

החברה איננה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות או שהם יהיו חסינים מפני נזקים, תקלות או כשלים. החברה רשאית לסגור את האתר ללא צורך במתן הודעה מראש.

 

 

 

קניין רוחני

 

זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר הינם של החברה או של צדדים שלישיים אשר נתנו הרשאתם לחברה להשתמש בזכויות כאמור.

 

אין לראות במידע ובשירותים המסופקים באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני.

 

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע ו/או להפיץ את דפי האתר ו/או לעשות במידע שבתוכם שימוש כלשהו, מלבד למטרת האתר, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

 

באתרי החברה אין לבצע כל שימוש מסחרי ואין ללמד אחרים את הנלמד בהם (הדבר ייחשב להפרת זכויות יוצרים ויטופל משפטית ככזה).

 

המשתמש מצהיר כי ידוע לו, כי כל מידע מכל סוג שהוא וכן כל שיטת עבודה, שרטוטים, שיטות, תרשומות, מסמכים, תיאור תהליכים תרשימי זרימה, מערכי שיעור, מצגות גרפיות, תוכן הרצאות, נסחי דוא”ל שיווקיים, קמפיינים פרסומיים, דפי נחיתה, ספרוני מתנה, תהליכים, מפרטים, תוכניות, הצעות, מסמכים, ידיעות ונתונים טכניים, כלכליים, מסחריים, טכנולוגיים, סטטיסטיים, תאורטיים, מעשיים ו/או אחרים ו/או כל מידע אחר שאליהם הוא נחשף המועבר במסגרת השימוש באתר ו/או במהלך התוכנית, בין אם בעל פה ובין אם בכתב ו/או בכל מדיום אחר וכן כל מידע הקשור לחברה, לעסקיה, לשירותיה, למוצריה, ללקוחותיה, לתוכניותיה ו/או לסודותיה המקצועיים, העסקיים והמסחריים אשר הגיעו ו/או יגיעו לידיעתו הינו מידע סודי השייך במלואו לחברה.

 

ברור למשתמש, כי כל המידע שייחשף אליו במסגרת האתר ו/או התוכנית ו/או הקורסים, לרבות עיצובים, זכויות יוצרים, פטנטים והמצאות, סימני מסחר ושמות מסחריים, סודות מסחריים ומידע סודי, בכל חומר שיוצג לו במסגרת ובמהלך הקורס ו/או השימוש באתר הם קניינה הבלעדי והמלא של החברה, והמשתמש אינו רוכש כל זכות מכל סוג שהוא במידע הסודי ו/או בתכנים אלו ו/או בזכויות הקניין הרוחני הגלומות במידע ותכנים אלה וכי מלוא זכויות קניין רוחני אלו שייכות לחברה.

 

המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהמידע והשיטות אליהן נחשף בתוכן האתר, לרבות בקורסים, עשויים להיות סודות מסחריים, אשר מוגנים בזכויות יוצרים ו/או כל דין אחר, ומתחייב שלא להעביר ו/או לגלות ו/או לעשות בהם כל שימוש אסור.

 

 

 

מדיניות החזרות

 

מדיניות ההחזרות שלנו מפורטת בעמוד שממנו נרשמת למוצר או השירות שלנו.

 

אם בדף שנרשמת אין פירוט על מדיניות ההחזרות, לא ניתן להחזיר מוצר, קורס או כרטיס כניסה לסמינר לאחר שרכשת אותו ולא יהיה עליו החזר כספי כלשהוא.

 

 

 

הפסקת שימוש והחזר כספי

 

החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שהיא מספקת ו/או שלפי תקנון זה, לרבות אך לא רק, הפסקת השתתפותו של משתמש בקורס/ים של החברה, ו/או בתהליכי ליווי או ייעוץ, עקב מעשה ו/או התנהגות לא ראויים מצד הלקוח, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שיינקטו כנגד החברה צעדים כלשהם. במקרה שכזה, יוחזר ללקוח כסף על החלק היחסי של הקורס/התהליך/הייעוץ, שעדיין אינו עבר/בוצע, כאשר חריג מכך הינו התנהגות שאינה ראויה מצד הלקוח, שאז במקרה שכזה, החברה לא תחזיר ללקוח החזר כספי כלשהו, גם לא את הכסף על החלק היחסי שלא בוצע עקב הפסקת ההתקשרות. בהרשמה ו/או תשלום לקבלת שירותי החברה, הלקוח מצהיר שהוא מודע לתנאים אלו ומסכים להם.