כלים פרקטיים לניהול כלכלי נכון של העסק

התהליך נותן כלים פרקטיים לניהול כלכלי נכון של העסק.

ליווי עסקים להצלחה

מסלול ליווי כלכלי
תהליך הכולל בניית תכנית כלכלית לעסק הכוללת התייחסות להכנסות ולהוצאות, לתזרים, לתכנון קצר וארוך טווח, להשקעות בעסק, משכורות, מיסוי וכד'
התהליך נותן כלים פרקטיים לניהול כלכלי נכון של העסק.

*מומלץ* – תהליך המשלב ליווי של המשפחה והעסק – נותן מענה כולל לבעל העסק ומשפחתו באשר להתנהלות הכלכלית השוטפת ולתכנון העתידי של העסק והבית במשולב.

לחיצת ידיים בפגישה
מסלול בניית תכנית אסטרטגית ושיווקית, וליווי עסקי להטמעתה

תהליך מעמיק שבו אנחנו לומדים את כל פעילות העסק, אוספים מידע, מאפיינים צרכים ומטרות, מנתחים את המצב הקיים, ומייצרים תכנית אסטרטגית ושיווקית הכוללת דרכי פעולה, ומציגה פעילויות ומהלכים ישימים לגיוס לקוחות תוך התייחסות ל:
• ניתוח המצב הקיים
• ניתוח התמהיל השיווקי, לפי ארבעת מרכיביו:
• מוצר
• מחיר
• צינורות הפצה
• שיווק (קידום)
• זיהוי הלקוחות (פלחי שוק)
• השלכות התכנית לטווח מיידי, קצר ולטווח ארוך

ליווי העסק להשגת התוצאות הרצויות – בד"כ יכלול מספר חודשי עבודה